Heminredning historiskt

Det påstås att heminredningen ursprungligen härstammar från antikens Rom och gamla Egypten. Både arkitekturen och föremål som hittats från dessa stilar har visat sig vara mycket imponerande. Renässansen kom till Sverige på 1500-talet och varade till omkring 1600-talet. Stilen växte fram i Italien under 1300-talet men det tog 200 år innan stilen kom till Sverige.

Barockstil

Renässansen betyder pånyttfödelse vilket innebar att de ville återinföra arkitekturen som fanns i antikens Rom. Denna stil hade försvunnit under medeltiden som kännetecknats som en mörk tidsperiod. Möblerna hade geometriska former och kistan och pallen introducerades under renässansen. Kalmar slott, Gripsholm och Vadstena slott är byggda i renässansarkitektur. Under 1570-1700-talet ersattes renässansen av barockstilen, denna stil innefattade både kläder, möbler, arkitektur och bildkonst. En efterlämning från barockepoken är slottet Versailles utanför Paris i Frankrike. Konstarten kännetecknas som mäktig, dramatisk och möblerna är mörka med massa stora detaljer som fångar ögat. Barocken ersattes av rokokon som varade mellan 1740-1780. Stilen påminner om barocken och kan vara svår att särskilja men rokokotavlor är ljusare, med gladare färger, lättare former.

Svenskt konsthantverk

Inom klassicismen, slutet av 1700-talet och början av 1920-talet var den grekiska och romerska konsten återigen idealet. Epoken handlade om form, struktur, ordning och denna stil kan ses i de hus som byggdes i Sverige som har trappuppgång och fasad. Den gustavianska stilen är ett svenskt konsthantverk och var populär under 1772-1810. Stilen innefattar konst, arkitektur och inredning. Stilen är en variant av nyklassicismen med drag från rokokon som har försvenskats. Den gustavianska stilen är fortfarande populär och tillverkas i viss mån fortfarande. Romantiken pågick under slutet av 1700-talet och varade genom större delen av 1800-talet. Känslorna föredrogs framför förnuftet och medeltiden föredrogs framför antiken. Under empirtiden, 1804-1815, var möblerna mörka, romerska triumfbågar och förgyllda utsmyckningar kännetecknar denna stil. I Sverige kännetecknar vi denna epok som Karl Johan-stilen.