Inbrottslarm

Inbrottslarm är en av de vanligaste typerna av larm som finns. Dessa kan fungera på olika sätt, samt vara mer eller mindre avancerade. Alla har de gemensamt att dess syfte är att göra folk medvetna om att det pågår ett inbrott på en plats. Utöver detta finns det även de som skickar ut en signal till ett säkerhetsbolag, som sedan skickar ut sin personal till platsen det handlar om. Det finns även betydligt mer avancerade larm, som bland annat kan resultera i att byggnaden stängs igen vilket gör så att tjuvarna blir inlåsta, att övervakningskamerorna börjar spela in det de ser, att rökmaskiner sätter igång som försvårar för tjuvarna att ta sig fram, eller en kombination av flera olika sådana här funktioner. Ett inbrottslarm kräver noggrann installation så ta hjälp av en firma som kan det, t.ex genom Skydda.nu.

Det som triggar igång larmet handlar oftast om rörelsedetektorer, detektorer som känner av om en ruta krossas, eller magnetkontakt, och så vidare. Det kan även handla om en kombination av dessa, samt andra varianter. För majoriteten av hem är det vanligast med larm som sätter igång och tjuter, sätter igång och tjuter samt skickar iväg en signal till säkerhetsbolaget, enbart tjuter, eller enbart skickar iväg en signal. För de larm där en signal skickas ut till säkerhetsbolaget så är det vanligast att bolaget då ringer upp den adress de fått signalen från, varav den som svarar då får uppge en säkerhetskod. Detta system används för att förhindra att personalen behöver rycka ut på falskt larm. Om det dock blir så att ingen svarar, eller att den som svarar inte kan koden, då ger sig personalen ut till adressen som signalen kom från. Är det då så att man finner en inbrottstjuv på denna plats så får man göra sitt bästa för att hålla denna på plats tills polisen anländer. Ett inbrottslarm innebär på så vis ökad säkerhet samt ökad chans att inbrottstjuven ska lagföras.