Anlita elektriker

Är du någorlunda händig, finns det mycket du kan göra själv i hemmet när det kommer till renovering eller till och med nybygge. Något du däremot bör ta hjälp med är elektriciteten. El kan vara mycket farligt och orsaka stora skador om det inte görs på rätt sätt, därför bör du alltid anlita en certifierad elektriker till dina jobb som innefattar ström. Speciellt när det kommer till starkström och något mer avancerade kopplingar av elen.

Ditt ansvar

Om du själv skulle göra en installation som senare bidrar till en skada eller liknande, kan du faktiskt hållas ansvarig för detta. Det finns lagar och regler som begränsar vad du går göra själv när det kommer till el. Är du därför minsta osäker bör du alltid ta hjälp av en elektriker. En elektriker har utbildning på området, och vet vad som är säkert och vilka lagar och regler som gäller. Elektricitet kan orsaka skador på både människor och hus.

Hur du hittar en elektriker

Du bör alltid kontrollera så att elektrikern du anlitar är certifierad, och får utföra det arbetet du behöver ha hjälp med. Det är bra att ta referenser innan du väljer elektriker, speciellt om du anlitar någon som är egen företagare eller arbetar för ett mindre företag som du inte tidigare ha hört talas om. Se också till så att personen har kunskap inom just det du behöver hjälp med, eftersom elektriker kan ha olika inriktningar.

Be om offert och skriv avtal

Innan du anlitar en elektriker ska du alltid be om en offert, där står det beräknade priset för var arbetet kommer att kosta. Detta kan variera beroende på vad det är för arbete, och ibland kan elektrikern ge ett fast pris från början och ibland kommer det vara ett löpande timpris med uppskattning på antalet timmar arbetet kommer ta. Var alltid noga med att avtala om hur ni vill att arbetet och kommunikation ska gå till.