Vårdnad av pool

En pool är en dröm för många. De flesta är dock väl medvetna om att det är ganska mycket jobb med det. Poolen behöver rengöras, vattnet ska vara av bra kvalitet och filter behöver bytas. Vad innebär det egentligen att ta hand om en pool?

Kontrollera vattnet

För att vara säker på att vattnet håller god kvalitet så bör det testas regelbundet. Det är ganska enkelt att testa klor med teststickor som finns i poolbutiker och en del större trädgårds- och hembutiker. Bland annat är det bra att kontrollera följande:

  • pH-värde. Bör ligga mellan 7,2 och 7,8.
  • Fel alkanitet kan innebära förändringen av pH-värde. Det bör ligga någonstans mellan 80 och 120 ppm.
  • Att klorhalten varken är för hög eller för låg är en annan viktig aspekt. För mycket klor kan exempelvis leda till irritation i ögon och slemhinnor, medan för lite klor gör att vattnet inte är rent.

Det finns båda digitala testmaskiner och analoga testmaskiner. Hitta det som passar dig och din budget bäst och kontrollera regelbundet.

Rengöringen

Både inomhuspooler och utomhuspooler kräver rengöring – men utomhuspooler har det största behovet. Det gäller i synnerhet om poolen ligger på en utsatt plats, till exempel i närheten av träd, buskar samt sand och grus.

Poolen bör dammsugas regelbundet, vilket till exempel kan göras med en bottensug eller en poolrobot, där den sistnämnda sköter jobbet automatiskt. Dock är en bra poolrobot en ganska kostsam investering, även om det finns lite billigare varianter på marknaden.

Bottensug eller poolrobot?

Har du en liten inomhuspool är en poolrobot kanske överflödigt – då kan en liten och batteridriven bottensug vara det bättre valet. Har du en större utomhuspool så bör du ha en kraftigare poolrobot eller bottensug med god filterkapacitet, så att även lite större smuts kan fångas upp.

Filter och pump

En annan väsentlig del av poolvårdnaden är att kontrollera och underhålla poolens pump och filter. Filtret bör kollas med jämna mellanrum för att se till att det fungerar som det ska, och kan behöva rengöras ibland. Pumpen bör också kontrolleras lite då och då – det är den som ser till att vattnet skickas genom filtret och renas.

Sammantaget så innebär det en del arbete med att ha en pool, men många anser att det är värt att lägga tid och energi på det. Betalningen får man till exempel vid ett morgondopp en varm sommardag, eller vid poolhäng med vännerna på kvällarna.